direct naar inhoud van TOELICHTING
Plan: Parapluherziening parkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1349-vas1

TOELICHTING

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Door een wijziging van de Woningwet per 29 november 20141 is het niet langer mogelijk stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening op te nemen. Deze stedenbouwkundige voorschriften waren in Apeldoorn overwegend nog van belang vanwege de opgenomen parkeerregeling en de daaraan gekoppelde beleidsnotitie 'Actualisatie Parkeernota' van 24 juni 2004 waarin parkeernormen zijn opgenomen. De regeling leidt ertoe dat voor bestemmingsplannen die na deze datum zijn vastgesteld niet meer getoetst kan worden aan de parkeerregeling in de Bouwverordening.

Vanaf 29 november 2014 dient in nieuwe bestemmingsplannen in een regeling voor parkeren te worden voorzien. Voor bestemmingsplannen vastgesteld voor deze datum geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018 en blijft tot die tijd de parkeerregeling in de Bouwverordening van kracht.

Zonder parkeerregeling is het niet mogelijk om bij bouwactiviteiten of veranderingen in gebruik die leiden tot een extra parkeerbehoefte parkeereisen te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt voor alle plannen zoals genoemd in paragraaf 1.3 in een parkeerregeling voorzien.

Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de verkeersvisie 2016-2030 vastgesteld. In deze verkeersvisie wordt voorgesteld het parkeerbeleid uit 2004 te actualiseren. Dit heeft geleid tot een nieuwe Parkeervisie (fiets en auto) d.d. 21 maart 2019. Onderdeel van de Parkeervisie is het uitgangspunt om zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte bij bestemmingen die leiden tot een extra parkeerbehoefte en er voor te zorgen dat deze ook in stand te bliven. Op 21 maart 2019 is tevens de 'Beleidsregel Parkeren' vastgesteld, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels. In dit bestemmingsplan wordt verwezen naar deze beleidsregel of waar mogelijk naar een rechtsopvolger daarvan. De beleidsregel geeft uitleg aan hoe de parkeerregeling in dit bestemmingsplan zal worden toegepast. De beleidsregel vloeit voort uit de in voorbereiding zijnde Parkeervisie en bevat een vertaling van de visie en beleidsuitgangspunten uit deze visie.

1.2 Ligging en begrenzing

Dit bestemmingsplan behelst een zogenoemde parapluherziening. Door middel van dit plan wordt het merendeel van de Apeldoornse bestemmingsplannen op één onderdeel herzien. Dit onderdeel betreft een regeling voor parkeren van auto´s en fietsen als het laden en lossen van voertuigen. Het totale plangebied is in onderstaande figuur weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1349-vas1_0001.png"

1.3 Geldende bestemmingsplannen

De Parapluherziening parkeren heeft betrekking op de volgende digitale en analoge plannen:

PLANNAAM   IMRO planidentificatie-
nummer  
Digitale plannen    
   
Aardhuis 1 Hoog Soeren   NL.IMRO.0200.bp1296-vas1  
Aardhuisweg 58 Uddel herstelplan   NL.IMRO.02 00.b p1198- vas2  
Agrarische Enclave   NL.IMRO.0200.bp1073-vas2  
Agrarische Enclave wijziging 1   NL.IMRO.0200.wp1008-vas1  
Agrarische Enclave wijziging 2   NL.IMRO.0200.wp1009-vas1  
Agrarische Enclave wijziging 4   NL.IMRO.0200.wp1013-vas1  
Agrarische Enclave wijziging 5   NL.IMRO.0200.wp1015-vas1  
Agricolastraat 36 en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1281-vas1  
Albaplas en omgeving Lieren   NL.IMRO.0200.bp1222-vas1  
Anklaarseweg 35 en 37   NL.IMRO.0200.bp1205-vas1  
Anklaarseweg naast 121   NL.IMRO.0200.bp1117-vas1  
Anklaarseweg naast 352   NL.IMRO.0200.bp1102-vas1  
Apeldoornseweg 16 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1105-vas1  
Arnhemseweg 445-449   NL.IMRO.0200.bp1238-vas1  
Asselsestraat 328B   NL.IMRO.0200.bp1262-vas1  
Barnewinkel   NL.IMRO.0200.bp1070-vas1  
Barnewinkel naast 13   NL.IMRO.0200.bp1129-vas1  
Bazemolenweg 31 Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1225-vas1  
Bedrijventerrein Ecofactorij   NL.IMRO.0200.bp1071-vas1  
Bedrijventerrein Ecofactorij 2   NL.IMRO.0200.bp1185-vas1  
Bedrijventerrein Ecofactorij herziening 1   NL.IMRO.0200.bp1304-vas1  
Beekbergen en Lieren   NL.IMRO.0200.bp1090-vas1  
Beekbergen Inbreidingslocaties   NL.IMRO.0200.bp1004-vas1  
Binnenstad Zuid-Oost   NL.IMRO.0200.bp1110-vas1  
Blekemeer 26 en 28 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1120-vas2  
Boomrecreatiewoning Miggelenbergweg 65 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1252-vas1  
Bouwhof De Heeze karakteristieke panden   NL.IMRO.0200.bp1243-vas1  
Bouwhof/De Heeze   NL.IMRO.02000000400308-  
Brink en Orden   NL.IMRO.0200.bp1148-vas1  
Brinkenweg 77 en 79 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1247-vas1  
Brinkpark   NL.IMRO.0200.bp1066-vas1  
Brouwersmolen   NL.IMRO.0200.bp1114-vas1  
Bruisbeek nabij 44 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1210-vas1  
Buitengebied Het Woud   NL.IMRO.0200.bp1052-vas1  
Buitengebied Noord-Oost   NL.IMRO.0200.bp1044-vas2  
Dalenk 21 en 21A Loenen   NL.IMRO.0200.bp1212-vas1  
De Hoeven naast 7 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1167-vas1  
De Hovenlaan naast nr. 148   NL.IMRO.0200.bp1010-onh1  
De Krim 4 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1268-vas1  
De Laak 5 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1142-vas1  
De Voorwaarts   NL.IMRO.0200.bp1035-vas1  
De Voorwaarts wijziging 1   NL.IMRO.0200.wp1006-vas1  
De Wellen Zuid   NL.IMRO.0200.bp1343-vas1  
Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen   NL.IMRO.0200.bp1017-onh1  
Deventerstraat 214 en 218   NL.IMRO.0200.bp1113-vas1  
Deventerstraat 356   NL.IMRO.0200.bp1104-vas1  
Deventerstraat 512 en 524   NL.IMRO.0200.bp1275-vas1  
Dorp Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1128-vas1  
Dorp Hoog Soeren   NL.IMRO.0200.bp1146-vas1  
Dorp Uddel   NL.IMRO.0200.bp1087-vas1  
Dorp Uddel herziening 1   NL.IMRO.0200.bp1310-vas1  
Eerbeekseweg 132 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1217-vas1  
Einderweg 11 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1156-vas1  
Generaal Van Swietenlaan 6   NL.IMRO.0200.bp1314-vas1  
Gezondheidscentrum Lukaslocatie   NL.IMRO.0200.bp1158-vas1  
Grevenhout 21 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1271-vas1  
Grifthof   NL.IMRO.0200.bp1353-vas1  
Groot Zonnehoeve   NL.IMRO.0200.bp1098-vas1  
Harderwijkerweg 87 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1223-vas1  
Haven Centrum Zuidoost   NL.IMRO.0200.bp1328-vas1  
Het Leesten Natuurtransferium Veluwe   NL.IMRO.0200.bp1152-vas1  
Het Loo en Kerschoten   NL.IMRO.0200.bp1042-vas1  
Het Loo en Kerschoten karakteristieke panden   NL.IMRO.0200.bp1244-vas1  
Het Witte Veen 14 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1139-vas1  
Hoenderloseweg 145A Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1248-vas1  
Hoenderloseweg 145 en 145B   NL.IMRO.0200.bp1159-vas1  
Hoenderparkweg 6 en 8   NL.IMRO.0200.bp1020-vas1  
Hoge Bergweg 30 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1270-vas1  
Hoofdstraat 39-45 en Hofdwarsstraat 1A-1C   NL.IMRO.0200.bp1218-vas1  
Hoofdweg 12 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1111-vas1  
Hoofdweg 84 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1075-vas1  
Hoog Buurloseweg naast 54   NL.IMRO.0200.bp1081-vas1  
Hoogspanning Zuid   NL.IMRO.0200.bp1258-vas1  
Jachtlaan 325   NL.IMRO.0200.bp1160-vas1  
Jonas 13-23 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1172-vas1  
Kanaaloevers Haven   NL.IMRO.0200.bp1038-vas1  
Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1074-vas1  
Kanaaloevers-Molenstraat   NL.IMRO.0200.bp1045-vas1  
Kanaaloevers-Molenstraat uitwerking 1   NL.IMRO.0200.up1031-vas1  
Kanaalzone - De Vlijt   NL.IMRO.0200.bp1039-onh1  
Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen   NL.IMRO.0200.bp1003-vas1  
Kanaal Noord 476 Beemte Broekland   NL.IMRO.0200.bp1330-vas1  
Kanaal Zuid 497 en 499 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1236-vas1  
Kerkeveld naast 18 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1215-vas1  
Kieveen 21 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1012-vas1  
Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1008-vas1  
Klarenbeekseweg naast 23 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1187-vas1  
Klarenbeekseweg 27 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1221-vas1  
Klarenbeekseweg naast 83 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1173-vas1  
Klarenbeekseweg 127-131 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1239-vas1  
Klarenbeekseweg naast 142 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1216-vas1  
Koninginnelaan 40 en 42   NL.IMRO.0200.bp1144-vas1  
Koningstraat 3 en 3B   NL.IMRO.0200.bp1231-vas1  
Koningstraat 58 en 60   NL.IMRO.0200.bp1147-vas1  
Korianderplein winkelcentrum De Mheen   NL.IMRO.0200.bp1088-vas1  
Krimweg 65B Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1293-vas1  
Kruisweg 28 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1068-vas1  
Kuiltjesweg 44 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1256-vas1  
Laan van de Mensenrechten naast 500   NL.IMRO.0200.bp1302-vas1  
Laan van Kerschoten 28   NL.IMRO.0200.bp1163-vas1  
Leigraaf 14 en 16 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1138-vas1  
Loenen en Veldhuizen   NL.IMRO.0200.bp1067-vas2  
Malkenschoten-Kayersmolen   NL.IMRO.0200.bp1002-vas1  
Malkenschoten 23   NL.IMRO.0200.bp1180-vas1  
Mariastraat 40   NL.IMRO.0200.bp1130-vas1  
Meervelderweg 20 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1249-vas1  
Meervelderweg 52 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1191-vas1  
Methusalemlaan 59   NL.IMRO.0200.bp1100-vas1  
Miggelenbergweg 65 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1197-vas1  
Molen-allee 7 en 9 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1079-vas1  
Molenstraat-Centrum - Sophialaan   NL.IMRO.0200.bp1264-vas1  
Molenvaart 34 en Molenakker 5 Lieren   NL.IMRO.0200.bp1206-vas1  
Musschenbroekstraat 13-19   NL.IMRO.0200.bp1288-vas1  
Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding   NL.IMRO.0200.bp1048-vas1  
Osseveld-Woudhuis   NL.IMRO.0200000030115-  
Oude Apeldoornseweg 15 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1107-vas1  
Oude Zwolseweg naast 73 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1219-vas1  
Paramariboweg 60   NL.IMRO.0200.bp1300-vas1  
Parc Spelderholt   NL.IMRO.0200.bp1062-vas1  
Park Berg en Bos en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1116-vas2  
Park Berg en Bos en omgeving herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1241-vas1  
Radio Kootwijk   NL.IMRO.0200.bp1006-vas2  
Ravenweg Zuid   NL.IMRO.0200.bp1097-vas1  
Rietzangerweg 41-65   NL.IMRO.0200.bp1211-vas1  
Scherpenbergh Golfbaan   NL.IMRO.0200.bp1077-vas1  
Sleutelbloemstraat en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1103-vas1  
Sophiaplein 1   NL.IMRO.0200.bp1203-vas1  
Spoorbrugweg 25   NL.IMRO.0200.bp1333-vas1  
Spreeuwenweg en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1213-vas1  
Sprenkelaar en Anklaar   NL.IMRO.0200.bp1093-vas1  
Stadhoudersmolenweg kavels 9-10-17   NL.IMRO.0200.bp1091-vas1  
Stadhoudersmolenweg kavel 11   NL.IMRO.0200.bp1178-vas1  
Stadsdeel Noord-Oost   NL.IMRO.02000000700200300-  
Stadsdeel Noord-Oost herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1126-vas1  
Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden   NL.IMRO.0200.bp1245-vas1  
Stadsdeel Zuid-Midden   NL.IMRO.0200.bp1001-vas1  
Stadsdeel Zuid-Midden herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1193-vas1  
Stadsdeel Zuid-Midden karakteristieke panden   NL.IMRO.0200.bp1246-vas1  
't Hof 12 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1175-vas1  
Terwoldseweg 7 en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1056-vas1  
Ugchelen   NL.IMRO.02000000400309-  
Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1297-vas1  
Ugchelseweg 249 Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1331-vas1  
Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst   NL.IMRO.0200.bp1182-vas1  
Veldhuizen 10 en 24 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1064-vas1  
Veluwe   NL.IMRO.0200.bp1058-vas1  
Venkelstraat 24 en 30   NL.IMRO.0200.bp1200-vas1  
Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1076-vas1  
Waterweg 8 Beemte Broekland   NL.IMRO.0200.bp1134-vas1  
Wenumseweg 39 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1179-vas1  
Wenum Wiesel en buitengebied   NL.IMRO.0200.bp1092-vas1  
Wolvenbos 12   NL.IMRO.0200.bp1251-vas1  
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar   NL.IMRO.0200.bp1051-vas1  
Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1184-vas1  
Zuiderpark en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1135-vas2  
Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied   NL.IMRO.0200.bp1034-vas1  
Zuidwestpoort: Jachtlaan-Veenweg   NL.IMRO.0200.bp1014-vas1  
Zwolseweg 381 en 383 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1112-vas1  
   
Analoge plannen    
   
Apeldoorn West   NL.IMRO.02000000508301-  
Beekbergen   NL.IMRO.02000000SA48307-  
Binnenstad-West   NL.IMRO.02000000100305-  
Binnenstad-West herziening 1   NL.IMRO.02000000100305A-  
Bouwhof / de Heeze, 1e wijziging   NL.IMRO.02000000400317-  
Bouwhof/De Heeze herziening 1   NL.IMRO.02000000400308A-  
Brinkhorst en Orden   NL.IMRO.02000000500300-  
Broekland-Woudhuis   NL.IMRO.02000000SA43a300-  
Buitengebied Agrarische Enclave   NL.IMRO.02000000800301-  
Kanaaloevers Haven Centrum   NL.IMRO.02000000111303-  
Kanaaloevers, Stationsstraat/Molenstraat   NL.IMRO.02000000111302-  
Loenen   NL.IMRO.02000000SA47305-  
Metaalbuurt en omgeving   NL.IMRO.02000000410304-  
Noordoostpoort   NL.IMRO.02000000206301-  
Recreatiebedrijven Hoenderloo   NL.IMRO.020000003010320-  
Stadsdeel Noord-West   NL.IMRO.02000000500301-  
Stadsdeel Noord-West 1e herziening   NL.IMRO.02000000bp1061-  
Stuwwalrand Parkzone Zuid   NL.IMRO.02000000700300-  
Stuwwalrand Parkzone Zuid herziening 3   NL.IMRO.02000000700306-  
Stuwwalrand Parkzone Zuid wijziging 1   NL.IMRO.02000000700302-  
Stuwwalrand Parkzone Zuid, 1e partiële herziening   NL.IMRO.02000000700303-  
Zuidbroek   NL.IMRO.02000000214302-  
Zuidbroek, 1e partiële herziening Vleugelschool/sporthal   NL.IMRO.02000000578-  
Zuidbroek herziening 2   NL.IMRO.02000000214302A-  
Zuidbroek 2e uitwerking   NL.IMRO.02000000214306-  
Zuidbroek, 3e uitwerking   NL.IMRO.02000000443-  
Zuidbroek 4e uitwerking, deelgebied het Mozaïek   NL.IMRO.020000002143024-  
Zuidbroek 5e uitwerking en partiële wijziging deelgebied Het Mozaïek   NL.IMRO.02000000up1004-  
Zuidbroek uitwerking 10   NL.IMRO.02000000up1007-  
Zuidbroek uitwerking 12   NL.IMRO.02000000up1010-  
Zuidbroek uitwerking 13   NL.IMRO.02000000up1011-  
Zuidbroek uitwerking 14   NL.IMRO.02000000up1012-  
Zuidbroek uitwerking 15   NL.IMRO.02000000up1013-  
Zuidbroek uitwerking 16   NL.IMRO.02000000up1014-  
Zuidbroek uitwerking 18   NL.IMRO.02000000up1016-  
Zuidbroek uitwerking 19   NL.IMRO.02000000up1017-  
Zuidbroek uitwerking 20   NL.IMRO.02000000up1018-  
Zuidbroek uitwerking 22   NL.IMRO.02000000up1020-  
Zuidbroek uitwerking 24   NL.IMRO.02000000up1022-  
Zuidbroek uitwerking 26   NL.IMRO.02000000up1024-  
Zuidbroek uitwerking 27   NL.IMRO.02000000up1025-  
Zuidbroek uitwerking 28   NL.IMRO.02000000up1026-  
Zuidbroek uitwerking 29   NL.IMRO.02000000up1027-  
Zuidbroek uitwerking 30   NL.IMRO.02000000up1029-  
Zuidbroek uitwerking 31   NL.IMRO.02000000up1030-  
Zuidbroek uitwerking 33   NL.IMRO.02000000up1033-  
Zuidbroek uitwerking 34   NL.IMRO.02000000up1034-  
Zuidbroek uitwerking en wijziging 11   NL.IMRO.02000000up1008-  
Zuidbroek uitwerking en wijziging 17   NL.IMRO.02000000up1015-  
Zuidbroek uitwerking en wijziging 23   NL.IMRO.02000000up1021-  
Zuidbroek uitwerking en wijziging 25   NL.IMRO.02000000up1023-  
Zuidbroek uitwerking en wijziging 32   NL.IMRO.02000000up1032-  
Zuidbroek, wijziging 1   NL.IMRO.02000000214305-  
Zuidbroek, 2e wijziging   NL.IMRO.02000000ZBWZ2-  
Zuidbroek wijziging 3   NL.IMRO.02000000wp1002-  
Zuidbroek wijziging 4   NL.IMRO.02000000wp1007-  
Zuidbroek wijziging 5   NL.IMRO.02000000wp1011-  
Zuidbroek wijziging 6   NL.IMRO.02000000wp1017-  

De onderstaande plannen zijn niet meegenomen omdat in de regels van deze plannen reeds een parkeerregeling is opgenomen:

PLANNAAM   IMRO planidentificatie-
nummer  
Lageveldseweg 38 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1065-vas1  
Laan van Spitsbergen 2   NL.IMRO.0200.bp1083-vas1  
Bellertstraat 16 Beemte Broekland   NL.IMRO.0200.bp1115-vas1  
Amersfoortseweg 287-291 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1133-vas1  
Stadsdeel Zuid-Oost De Maten   NL.IMRO.0200.bp1169-vas1  
Paleis Het Loo en Paleispark   NL.IMRO.0200.bp1170-vas1  
Arnhemseweg-Radiumweg   NL.IMRO.0200.bp1188-vas1  
Voorsterweg naast 25 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1192-vas1  
Hogekampweg 63   NL.IMRO.0200.bp1195-vas1  
Vlijtsepark-Zwitsallocatie   NL.IMRO.0200.bp1207-vas1  
Elburgerweg 63 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1208-vas1  
Grote Wetering Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1220-vas1  
Ontwikkellocatie Ruitersmolenweg Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1224-vas1  
Veldbrugweg naast 14 Lieren   NL.IMRO.0200.bp1227-vas1  
Drostendal Landgoed en natuurontwikkeling   NL.IMRO.0200.bp1229-vas1  
Krommedijk 2 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1232-vas1  
Stationsstraat 124   NL.IMRO.0200.bp1234-vas1  
Ugchelseweg 153 Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1235-vas1  
Noord Riezenweg 39 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1237-vas1  
Spoorstraat 29 Onderwijslocatie en Stationsplein oost   NL.IMRO.0200.bp1240-vas1  
Nagelpoelweg 46 en 56   NL.IMRO.0200.bp1242-vas1  
Meervelderweg 20 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1249-vas1  
Beemte Noord   NL.IMRO.0200.bp1250-vas1  
Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701   NL.IMRO.0200.bp1253-vas1  
Musicalstraat en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1254-vas1  
Krimweg 140 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1255-vas3  
Herontwikkeling Miggelenbergweg 20 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1257-vas1  
Hoofdstraat 79A en 79B   NL.IMRO.0200.bp1259-vas1  
Uttilochweg 7 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1261-vas1  
De Hoeven naast 5 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1265-vas1  
Koning Lodewijklaan 750 en Saturnusstraat 49-51   NL.IMRO.0200.bp1266-vas1  
Lierdererf 54 Lieren   NL.IMRO.0200.bp1267-vas1  
IJsseldijk 53 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1272-vas1  
Hameinde Loenen   NL.IMRO.0200.bp1273-vas1  
Hoog Soeren naast 16 Hoog Soeren   NL.IMRO.0200.bp1274-vas1  
Kerkeveld naast 6 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1276-vas1  
Uddelerveen 68 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1277-vas1  
Korrelhoed en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1278-vas1  
Auroralaan 19   NL.IMRO.0200.bp1279-vas1  
Oude Zwolseweg naast 37 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1280-vas1  
Laan van Erica 50   NL.IMRO.0200.bp1282-vas1  
De Voorwaarts tegenover 9 en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1283-vas1  
Van Golsteinlaan 26 en 30 Ugchelen   NL.IMRO.0200.bp1284-vas1  
Henk Vulinkweg 30 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1291-vas1  
Het Rietveld achter 20   NL.IMRO.0200.bp1292-vas1  
Veenhuizerweg 205   NL.IMRO.0200.bp1294-vas1  
De Parken, Indische Buurt en Beekpark herstelplan   NL.IMRO.0200.bp1295-vas1  
Kanaal Zuid tussen 54 en 66 en omgeving   NL.IMRO.0200.bp1298-vas1  
Molenstraat-Centrum - hoek Kanaal Noord   NL.IMRO.0200.bp1301-vas1  
Amersfoortseweg 281 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1306-vas1  
Laan van Osseveld - hoek Veenhuizerweg   NL.IMRO.0200.bp1307-vas1  
Klarenbeekseweg 87 Klarenbeek   NL.IMRO.0200.bp1308-vas1  
Kraaienjagersweg 7 Beemte Broekland   NL.IMRO.0200.bp1315-vas1  
Uttilochweg 13-15 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1316-vas1  
Hoge Bergweg 16 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1318-vas1  
Prins Willem-Alexanderlaan naast 950   NL.IMRO.0200.bp1319-vas1  
Koning Lodewijklaan - hoek Sprengenweg   NL.IMRO.0200.bp1320-vas1  
Zonnegloren 19 Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1321-vas1  
Zwolseweg 390 Wenum Wiesel   NL.IMRO.0200.bp1322-vas1  
Sleutelbloemstraat tussen 45 en 59   NL.IMRO.0200.bp1323-vas1  
Krimweg 68 Hoenderloo   NL.IMRO.0200.bp1325-vas1  
Wikkeweg 20   NL.IMRO.0200.bp1326-vas1  
Tullekensmolenweg 92 en omgeving Lieren   NL.IMRO.0200.bp1334-vas1  
Kweekweg naast 9   NL.IMRO.0200.bp1337-vas1  
Hoofdweg naast 126 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1342-vas1  
Vlijtseweg 184 en 186   NL.IMRO.0200.bp1345-vas1  
Soerenseweg 220   NL.IMRO.0200.bp1348-vas1  
Loenenseweg 44-44B Beekbergen   NL.IMRO.0200.bp1351-vas1  
Vrijenbergweg 17 Loenen   NL.IMRO.0200.bp1362-vas1  
Garderenseweg 120 en 122 Uddel   NL.IMRO.0200.bp1366-vas1  
Sprenkelaar en Anklaar uitwerking 1   NL.IMRO.0200.up1036-vas1  
Zuidbroek uitwerking 35   NL.IMRO.0200.up1037-vas1  
Agrarische Enclave wijziging 3   NL.IMRO.0200.wp1010-vas1  

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

De toelichting kan beknopt worden gehouden, vanwege de aard van de herziening. In hoofdstuk 2 komt de juridische planopzet aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op het onderwerp 'overleg'. De overige uitvoerbaarheidsoverwegingen, zoals die aan reguliere bestemmingsplannen ten grondslag liggen (zoals ten aanzien van milieu, bijzondere waarden of financieel) zijn in dit plan niet aan de orde. Dit plan is dermate administratief-juridisch van aard, dat dergelijke belangen niet in het geding zijn.

2 JURIDISCHE PLANOPZET

2.1 Inleiding

Deze herziening is een bestemmingplan dat één onderdeel wil regelen in meerdere plannen. Het heeft tot doel om een parkeerregeling op te nemen in de bestemmingsplannen zoals genoemd in paragraaf 1.3 van de toelichting en in artikel 2.1 van de regels. Het bestemmingsplan is opgesteld conform de normen die zijn opgenomen in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. Daarnaast zijn de verplichte bepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening, te weten de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht, opgenomen.

Dit plan kent geen bestemmingen, omdat aan de betreffende plannen slechts een artikel wordt toegevoegd aan de regels. Dat betekent dat de geldende bestemmingen niet integraal hoeven te worden (her-)overwogen, maar van kracht blijven. Op de plankaart zijn dan ook geen bestemmingen aangeduid.

2.2 Opzet

In artikel 1 zijn enkele algemene begrippen opgenomen ter bevordering van een eenduidige interpretatie van het plan.

In artikel 2 is een tabel opgenomen waarin de bestemmingsplannen worden genoemd waar de parkeerregeling uit artikel 4 aan de regels van die plannen wordt toegevoegd. Voor zover dit digitale plannen betreft is een link naar het betreffende plan opgenomen.

Artikel 4 bevat de parkeerregeling die aan de eerdergenoemde plannen wordt toegevoegd. In de regeling wordt verwezen naar de 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn vastgesteld op 21 maart 2019 of waar mogelijk naar een rechtsopvolger daarvan. Expliciet is aangegeven dat ook een rechtsopvolger het kader kan vormen. Als de beleidsregel wordt aangepast gedurende de planperiode, dan vormt de nieuwe beleidsregel als rechtsopvolger daarvan het nieuwe toetsingskader.

In de regeling is bepaald dat gebruik van gronden en bouwwerken zonder dat voldoende ruimte aanwezig is voor het parkeren van auto's en fietsen en het laden en lossen, geldt als gebruik in strijd met de bestemming. Onder gebruik wordt naast bestaand gebruik ook het wijzigen van het gebruik verstaan en bouwen waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, zoals thans geregeld in artikel 3 Bijlage II Bor.

Verder is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen alleen wordt verleend als wordt aangetoond dat er voldoende ruimte aanwezig is voor het parkeren van auto's en fietsen en het laden en lossen.

In de afwijkingsbevoegdheid is de bevoegdheid opgenomen om van deze parkeerregeling af te wijken wanneer het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Hierbij moet voldaan worden aan de 'Beleidsregel Parkeren' van de gemeente Apeldoorn vastgesteld d.d. PM of een rechtsopvolger daarvan.

3 Overleg

3.1 Totstandkoming plan

Gelet op de aard van dit bestemmingsplan heeft er geen overleg of inspraak plaatsgevonden.

3.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Er is geen concept ontwerp van dit bestemmingsplan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de provincie en/of het Rijk. Met dit plan zijn geen rijksbelangen of provinciale belangen in het geding. Daarnaast heeft dit bestemmingsplan geen invloed op de waterhuishouding en is vooroverleg met het waterschap niet nodig.