direct naar inhoud van MOTIVERING VAN HET WIJZIGINGSBESLUIT
Plan: TAM-omgevingsplan TEST001
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.tamplantests001-con1

MOTIVERING VAN HET WIJZIGINGSBESLUIT

behorende bij het bestemmingsplan TAM-omgevingsplan TEST001

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

blalblablabla

2 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

2.1 Historie

2.2 Evenwichtige toedeling van functies

2.3 Groenstructuur

2.4 Verkeer en vervoer

2.5 Kabels en leidingen

 

3 INSPRAAK EN OVERLEG

3.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan Wijkraad <...>. De reacties van de wijkraad zijn hierna samengevat.

Reactie wijkraad

Beantwoording