Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.8 Gemengd 3
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Gemengd 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. detailhandel;
  2. dienstverlening;
  3. daghoreca;

en wel uitsluitend op de begane grondlaag;

  1. woningen, uitsluitend op de hogere bouwlagen;
  2. tuin en/of erf;
  3. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak 6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven  
Andere bouwwerken     - tuinmeubilair: 3 m
- antenne-installaties: 15 m
- klim- en speeltoestellen: 4 m
- overkappingen: 3 m
- overkappingen ter plaatse van de aanduiding "passage": 5 m
- overig: 2 m