Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.6 Gemengd 1
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Gemengd 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoren;
  2. maatschappelijke voorzieningen ter zake van religie, verenigingsleven, cultuur, opvoeding, recreatie, gezondheidszorg en openbare en bijzondere dienstverlening, uitgezonderd geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder;
  3. toonzalen, uitgezonderd meubeltoonzalen;
  4. tuin en/of erf;
  5. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak 6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven  
Andere bouwwerken     - tuinmeubilair: 3 m
- antenne-installaties: 15 m
- klim- en speeltoestellen: 4 m
- overkappingen: 3 m
- overkappingen ter plaatse van de aanduiding "passage": 5 m
- overig: 2 m