Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.5 Garageboxen
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Garageboxen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. garageboxen;
  2. tuin en/of erf;
  3. verblijfsgebied;
  4. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart 3,50 m  
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf, parkeervoorziening en/of verblijfsgebied worden gebruikt.