Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.18 Begraafplaats
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor een begraafplaats met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken
    3 m