Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.15 Nutsvoorziening
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Nutsvoorziening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. nutsvoorzieningen;
  2. verblijfsgebied;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak 3,5 m 5,50 m  
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
overig: 5 m