Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.11 Kantoor
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoren en/of zakelijke dienstverlening;
  2. ter plaatse van de aanduiding "dienstwoning" is tevens een dienstwoning toegestaan;
  3. ter plaatse van de aanduiding "woning" is tevens een woning toegestaan;
  4. ter plaatse van de aanduiding "woningen" zijn tevens woningen toegestaan;
  5. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" zijn tevens maatschappelijke voorzieningen toegestaan;
  6. ter plaatse van de aanduiding "opslag" is tevens opslag toegestaan;
  7. congres- en vergaderruimten;
  8. tuin en/of erf;
  9. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak 6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven  
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij (dienst)woningen, ter plaatse van de aanduiding "dienstwoning", "woning"/
"woningen"
binnen bebouwingsvlak, maximaal 50 mē per (dienst)woning 3 m 5 m uitsluitend binnen bebouwingsvlak
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.