Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND

Inhoudsopgave
 1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
  1. 1 Algemene bepalingen
  2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
  3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
  4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
 2. Artikel 2.2 Wonen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane woningen
  3. 3 Aanduiding woonwagens
  4. 4 Bebouwing
  5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
  6. 6 Vrijstelling woningsplitsing
  7. 7 Nadere eisen
  8. 8 Gebruik van niet bebouwde grond
  9. 9 Wijzigingsbevoegdheid
 3. Artikel 2.3 Bijzonder wonen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane (zorg)woningen
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 4. Artikel 2.4 Wonen - Uit te werken
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Uitwerkingsverplichting
  3. 3 Bouwverbod
 5. Artikel 2.5 Garageboxen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 6. Artikel 2.6 Gemengd 1
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 7. Artikel 2.7 Gemengd 2
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingen
 8. Artikel 2.8 Gemengd 3
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 9. Artikel 2.9 Maatschappelijk
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 10. Artikel 2.10 Horeca
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 11. Artikel 2.11 Kantoor
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 12. Artikel 2.12 Kermisexploitantenterrein
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Gebruik van niet bebouwde grond
 13. Artikel 2.13 Bedrijf
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
  5. 5 Vrijstelling bedrijven
  6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
  7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
  8. 8 Bijzondere gebruiks- en bouwbepaling
 14. Artikel 2.14 Detailhandel
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 15. Artikel 2.15 Nutsvoorziening
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 16. Artikel 2.16 Kwekerij
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 17. Artikel 2.17 Tuincentrum
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 18. Artikel 2.18 Begraafplaats
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 19. Artikel 2.19 Verkeer
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
 20. Artikel 2.20 Spoorweg
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 21. Artikel 2.21 Verblijfsgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 22. Artikel 2.22 Groen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Nadere eisen
 23. Artikel 2.23 Water
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 24. Artikel 2.24 Leiding - Hoogspanning
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Aanlegvergunning
 25. Artikel 2.25 Waarde - Archeologie
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Aanlegvergunning
  4. 4 Wijzigingsbevoegdheid