Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften

behorende bij het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost

Inhoudsopgave
 1. 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 1.1 Begripsbepalingen
   1. 1 het plan
   2. 2 de plankaart
   3. 3 aan- of uitbouw
   4. 4 aanduidingsgrens
   5. 5 aanduidingsvlak
   6. 6 ander bouwwerk
   7. 7 ander werk
   8. 8 aaneengebouwde woning
   9. 9 antennedrager
   10. 10 antenne-installatie
   11. 11 bebouwing
   12. 12 bebouwingsgrens
   13. 13 bebouwingsvlak
   14. 14 begeleid wonen
   15. 15 beroepsuitoefening aan huis
   16. 16 bestaand
   17. 17 bestemmingsgrens
   18. 18 bestemmingsvlak
   19. 19 bouwen
   20. 20 bouwlaag
   21. 21 bouwwerk
   22. 22 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.)
   23. 23 bijgebouw
   24. 24 bijzondere boom
   25. 25 cultuur
   26. 26 daghoreca
   27. 27 detailhandel
   28. 28 dienst- of bedrijfswoning
   29. 29 erkend archeoloog
   30. 30 evenementen
   31. 31 folly
   32. 32 gebouw
   33. 33 gestapelde woning
   34. 34 hoofdgebouw
   35. 35 hoofdverblijf
   36. 36 kampeermiddel
   37. 37 kantoor
   38. 38 kavel
   39. 39 maatschappelijke doeleinden/voorzieningen
   40. 40 nutsvoorziening
   41. 41 overkapping
   42. 42 peil
   43. 43 permanente bewoning
   44. 44 prostitutie
   45. 45 publieksgerichte dienstverlening
   46. 46 recreatiewoning
   47. 47 seksinrichting
   48. 48 twee-onder-één-kapwoningen
   49. 49 verblijfsrecreatie
   50. 50 winkel
   51. 51 woning
   52. 52 woonwagen
   53. 53 woonwagenerf
   54. 54 zakelijke dienstverlening
   55. 55 zonnecollector
   56. 56 zorgwoning
  2. Artikel 1.2 Wijze van meten
   1. 1 (bouw)hoogte van bouwwerken
   2. 2 goothoogte van bouwwerken
   3. 3 grondoppervlakte van bouwwerken
   4. 4 bebouwingspercentage
   5. 5 vloeroppervlakte
   6. 6 inhoud van gebouwen
   7. 7 dakhelling
  3. Artikel 1.3 Dubbeltelbepaling
  4. Artikel 1.4 Afdekking van gebouwen
  5. Artikel 1.5 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen en plannen
 2. 2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND
  1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
   1. 1 Algemene bepalingen
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
   3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
   4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
  2. Artikel 2.2 Wonen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane woningen
   3. 3 Aanduiding woonwagens
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
   6. 6 Vrijstelling woningsplitsing
   7. 7 Nadere eisen
   8. 8 Gebruik van niet bebouwde grond
   9. 9 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Artikel 2.3 Bijzonder wonen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane (zorg)woningen
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  4. Artikel 2.4 Wonen - Uit te werken
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Uitwerkingsverplichting
   3. 3 Bouwverbod
  5. Artikel 2.5 Garageboxen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  6. Artikel 2.6 Gemengd 1
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  7. Artikel 2.7 Gemengd 2
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingen
  8. Artikel 2.8 Gemengd 3
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  9. Artikel 2.9 Maatschappelijk
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  10. Artikel 2.10 Horeca
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  11. Artikel 2.11 Kantoor
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  12. Artikel 2.12 Kermisexploitantenterrein
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Gebruik van niet bebouwde grond
  13. Artikel 2.13 Bedrijf
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
   5. 5 Vrijstelling bedrijven
   6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
   7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
   8. 8 Bijzondere gebruiks- en bouwbepaling
  14. Artikel 2.14 Detailhandel
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  15. Artikel 2.15 Nutsvoorziening
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  16. Artikel 2.16 Kwekerij
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  17. Artikel 2.17 Tuincentrum
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  18. Artikel 2.18 Begraafplaats
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  19. Artikel 2.19 Verkeer
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
  20. Artikel 2.20 Spoorweg
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  21. Artikel 2.21 Verblijfsgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  22. Artikel 2.22 Groen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Nadere eisen
  23. Artikel 2.23 Water
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  24. Artikel 2.24 Leiding - Hoogspanning
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Aanlegvergunning
  25. Artikel 2.25 Waarde - Archeologie
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Aanlegvergunning
   4. 4 Wijzigingsbevoegdheid
 3. 3 ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Artikel 3.1 Algemene gebruiksvoorschriften
   1. 1 Algemene bepaling
   2. 2 Gebruik ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis
   3. 3 Vrijstelling groter oppervlak beroep aan huis
   4. 4 Vrijstelling voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis
   5. 5 Vrijstelling groter oppervlak bedrijf aan huis
   6. 6 Bebouwing
   7. 7 Vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)
   8. 8 Verwijzing procedure vrijstelling
  2. Artikel 3.2 Aanlegvergunning
   1. 1 Aanlegvergunning
   2. 2 Uitzonderingen vergunningplicht
   3. 3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden
   4. 4 Verwijzing procedure aanlegvergunning
  3. Artikel 3.3 Algemene vrijstellingsbevoegdheden
   1. 1 Voorwaarden voor vrijstelling
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheid
   3. 3 Aangrenzende percelen
   4. 4 Bouwwerken onder het overgangsrecht
   5. 5 Verwijzing procedure vrijstelling
  4. Artikel 3.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid ingevolge artikel 11 WRO
   1. 1 Voorwaarden voor wijziging
   2. 2 Wijzigingsbevoegdheid
   3. 3 Verwijzing procedure wijziging
  5. Artikel 3.5 Procedureregels
   1. 1 Procedureregels bij vrijstelling
   2. 2 Procedureregels bij wijziging of uitwerking ingevolge artikel 11 WRO
   3. 3 Procedureregels bij aanlegvergunning
   4. 4 Procedureregels bij binnenplanse anticipatie
 4. 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  1. Artikel 4.1 Strafbepaling
  2. Artikel 4.2 Overgangsbepaling bouwwerken
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Vrijstelling
   4. 4 Verwijzing procedure vrijstelling
  3. Artikel 4.3 Overgangsbepaling gebruik
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Strijdigheid permanente bewoning
  4. Artikel 4.4 Titel