Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 3.3 Milieuzone LPG


Ter plaatse van de aanduiding "Milieuzone LPG" zijn geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten toegestaan.