Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor detailhandelsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. detailhandel;
  2. tuin en/of erf;
  3. nutsvoorzieningen;
  4. wonen op de verdieping;
  5. seksinrichting, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100% van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installatie: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.