Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND

Inhoudsopgave
 1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
  1. 1 Algemene bepalingen
  2. 2 Verwijzing archeologie
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Verwijzing procedure vrijstellingen
  5. 5 Verwijzing procedure wijzigingen
 2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane woningen
  3. 3 Aanduiding woonwagens
  4. 4 Bebouwing
  5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
  6. 6 Nadere eisen
  7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
 3. Artikel 2.3 Bijzondere woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane (zorg)woningen
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 4. Artikel 2.4 Garageboxen
  1. 1 bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 5. Artikel 2.5 Maatschappelijke doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
  4. 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   1. a Vrijstellingsbevoegdheid
   2. b Voorwaarden voor vrijstelling
   3. c Verwijzing procedure vrijstelling
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 6. Artikel 2.6 Horecadoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
  4. 4 Gebruik niet bebouwde grond
 7. Artikel 2.7 Kantoordoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 8. Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
   1. a Bedrijven
   2. b Specifiek bedrijf
   3. c Overig
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
   1. a Artikel 2.4 Ivb-bedrijven
   2. b Detailhandelsbedrijven
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
  5. 5 Vrijstelling bedrijven
  6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
  7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
 9. Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 10. Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 11. Artikel 2.11 Verkeersdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
 12. Artikel 2.12 Verblijfsgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 13. Artikel 2.13 Groenvoorzieningen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Nadere eisen
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  6. 6 Aanlegvergunning
 14. Artikel 2.14 Bos en natuurgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Nadere eisen
  5. 5 Aanlegvergunning
 15. Artikel 2.15 Bos- en parkstrook
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
 16. Artikel 2.16 Agrarisch gebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
  3. 3 Bebouwing
 17. Artikel 2.17 Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarde
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
  4. 4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
  5. 5 Gebruiksvoorschriften
  6. 6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
 18. Artikel 2.18 Leidingen - gastransportleiding
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming