Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 4.4 Titel

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "voorschriften bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis".

Vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Apeldoorn

d.d. 29 mei 2008

Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

het hoofd afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken

van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling,

J.M van der Zwan