Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.9 Horecadoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor horecadoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

    1. horeca, met uitzondering van nachtclubs, bar-dancings en discotheken, met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, en
    2. wonen op de verdieping, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding dienst- of bedrijfswoning.
2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100% van het bebouwingsvlak, tenzij op de plankaart anders is aangegeven zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 
3 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.