Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.7 Gemengde doeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. woningen, uitsluitend op de verdiepingen;
  2. kantoren en/of zakelijke dienstverlening;
  3. maatschappelijke voorzieningen in de categorieŽn 1 en 2 zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen;
  4. horeca (met uitzondering van nachtclubs, bar-dancings en discotheken), uitsluitend op de begane grond;
  5. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
  6. tuin en/of erf;
  7. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat binnen het bebouwingsvlak met de aanduiding "geen geluidgevoelige bebouwing" geen geluidsgevoelige bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder is toegestaan.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
- maximaal twee balkons per woning, ter plaatse van de aanduiding
3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.