Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.20 Nutsvoorziening
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor nutsvoorzieningen aangewezen gronden zijn, ter plaatse van de navolgende aanduiding, bestemd voor:

Straatnaam Nummer Nutsvoorziening Aanduiding op plankaart
Lupineweg 11 gemaal g
Lupineweg ongenummerd gasontvangststation go
2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     2,50 m