Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.16 Verblijfsgebied
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. verblijfsgebied, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen worden gerekend;
  2. verblijfsgebied uitsluitend ten dienste van de scouting, ter plaatse van de aanduiding;
  3. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  4. nutsvoorzieningen;
  5. evenementen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder geluidwerende voorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken, uitbouwen     antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m
overkappingen: 3 m
uitbouwen vanaf een hoogte van 0,8 m ter plaatse van de aanduiding "boegen": 6 m
geluidsschermen: 3,5 m
overig: 2,50 m
- overkappingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
- maximaal twee balkons per woning, ter plaatse van de aanduiding
- uitbouwen, ter plaatse van de aanduiding "boegen"