Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.10 Kantoordoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor kantoordoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoordoeleinden en/of zakelijke dienstverlening;
  2. congres- en vergaderruimten;
  3. tuin en/of erf;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. nutsvoorzieningen;
  6. maatschappelijke voorzieningen in de categorieŽn 1 en 2 zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond binnen het bebouwingsvlak met de nadere aanduiding;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 
3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.