Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
2 BESTEMMINGSBEPALINGEN
Inhoudsopgave
 1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
  1. 1 Algemene bepalingen
  2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
  3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
  4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
 2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane woningen
  3. 3 Aanduiding woonwagen
  4. 4 Bebouwing
  5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
  6. 6 Nadere eisen
  7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
  9. 9 Wijzigingsbevoegdheid locatie E. Poststraat
  10. 10 Wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp
 3. Artikel 2.3 Woondoeleinden (uit te werken)
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Uitwerkingsverplichting
  3. 3 bouwverbod
   1. a Voorlopig bouwverbod
   2. b Doorbreking bouwverbod
   3. c Verwijzing procedure binnenplanse anticipatie
 4. Artikel 2.4 Garageboxen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 5. Artikel 2.5 Bijzondere woondoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Toegestane (zorg)woningen
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 6. Artikel 2.6 Bijzondere woondoeleinden (uit te werken)
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Uitwerkingsverplichting
  3. 3 Bouwverbod
   1. a Voorlopig bouwverbod
   2. b Doorbreking bouwverbod
   3. c Verwijzing procedure binnenplanse anticipatie
 7. Artikel 2.7 Gemengde doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 8. Artikel 2.8 Maatschappelijke doeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  4. 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
  5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
 9. Artikel 2.9 Horecadoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik niet bebouwde grond
 10. Artikel 2.10 Kantoordoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
 11. Artikel 2.11 Bedrijfsdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
  5. 5 Vrijstelling bedrijven
  6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
 12. Artikel 2.12 Bedrijventerrein
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
   1. a Bedrijven
   2. b Overig
  2. 2 Niet toegestane bedrijven
   1. a Artikel 2.4 lvb-bedrijven
   2. b Detailhandelsbedrijven
  3. 3 Bebouwing
  4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
  5. 5 Vrijstelling bedrijven
  6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
  7. 7 Aanlegvergunningen
  8. 8 Beschermingsbepaling woonbestemming
  9. 9 Hoofdlijnen van beleid
  10. 10 Uitzondering aanlegvergunning
  11. 11 Toelaatbaarheid
  12. 12 Adviezen
  13. 13 Verklaring van geen bezwaar
  14. 14 Verwijzing procedure aanlegvergunning
 13. Artikel 2.13 Verkeersdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
 14. Artikel 2.14 Spoorwegdoeleinden
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 15. Artikel 2.15 Voorstadhalte
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
 16. Artikel 2.16 Verblijfsgebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 17. Artikel 2.17 Groenvoorzieningen
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
  4. 4 Aanlegvergunning
  5. 5 Wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp
 18. Artikel 2.18 Bos- en parkstrook
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Nadere eisen
  4. 4 Aanlegvergunning
 19. Artikel 2.19 Water
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 20. Artikel 2.20 Nutsvoorziening
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 21. Artikel 2.21 Agrarisch gebied
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
 22. Artikel 2.22 Leidingen (dubbelbestemming)
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming
  4. 4 Aanlegvergunning
 23. Artikel 2.23 Hoogspanningsleiding (dubbelbestemming)
  1. 1 Bestemmingsomschrijving
  2. 2 Bebouwing
  3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming